Budgetmotion 98/2022-2023

Ecodrivningens totaleffekt på driften av linfärjorna

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  98/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin

2023-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ecodrivningens totaleffekt på driften av linfärjorna

 

Ecodriving är en metod som tillämpas på framdriften av linfärjorna i landskapet. Metoden går i stora drag ut på att framföra färjan med låga motorvarv i uppstarten, låg hastighet under överfarten och låga varv vid inbromsningen. Syftet är att spara bränsle. Denna metod kombineras sedan med en rytmisering av avgångar på de linjer som inte tillämpar tidtabeller.

Landskapsregeringen har inte i offentligheten redovisat vilka effekter som konstaterats vid tillämpningen av denna metod. Därför uppmanas nu landskapsregeringen i syfte att anpassa metodiken efter säsong att redovisa totaleffekterna av detta. Såvida redovisningen visar på behov av ytterligare anpassning för att uppnå en mer ändamålsenlig tillämpning av metodiken bör detta kommuniceras ut så att brukarna är införstådda med tillämpningen. Detta för att utveckla metodiken och skapa acceptans för fortsatt tillämpning.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 75030 Upphandling av linfärjetrafik

Ändring av anslag: Oförändrat

Momentmotivering:Föreslås att texten får följande lydelse under mellanrubriken Utgifter på sidan 10: ”Tilläggsanslaget föreslås täcka driftskostanderna för linfärjedriften, som blivit högre än beräknat pga högre bunkerpriser än beräknat. Samtidigt utvärderas totaleffekterna av den s.k. ecodrivingen som tillämpas på linfärjelinjerna. Såvida utvärderingen visar på behov av anpassning t.ex. efter säsong bör detta göras för att utveckla metodiken så att den tillämpas så  ändamålsenligt som möjligt med beaktande av en säker och ekonomiskt hållbar drift.”

 

 

Mariehamn den 16 januari 2023

 

 

 

Rainer Juslin