Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning

Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Bilaga