Godkännande och sättande i kraft av den globala konventionen om erkännande av examina avseende högre utbildning

Republikens presidents framställning RP 5/2022-2023 (slutbehandlat)  

Åtgärder