Lagtingets beslut 97/2023

Tillhör ärendet: Privat hälso- och sjukvård
Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 97/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-12-18

LF 1/2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 1 punkten landskapslagen (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter, sådan den lyder i landskapslagen 2019/51, som följer:

 

2 §

     Den i 1 § 1 mom. nämnda lagen (patientlagen) ska inom landskapets behörighet tillämpas med följande avvikelser:

     1) en verksamhetsenhet inom Ålands hälso- och sjukvård enligt landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård och en tjänsteproducent som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster enligt landskapslagen (:) om privat hälso- och sjukvård ska på Åland anses vara en i 2 § 4 punkten i patientlagen avsedd verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                            __________________

                     

 

     Denna lag träder i kraft den

 

                                            __________________

    

 

 

     Mariehamn den 18 december 2023

 

 

 

Veronica Thörnroos 

talman

 

 

Marcus Måtar 

vicetalman

 

 

Rainer Juslin

vicetalman