Ledamot Nina Fellmans m.fl. reservation

Temporärt tilläggsstöd

Tillhör ärendet: Temporärt tilläggsstöd
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2020-03-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottet betänkande nr 6/2019-2020 gällande Temporärt tilläggsstöd LF 13/2019-2020

 

Motivering

 

Vi undertecknade understöder lagförslaget om ett temporärt tilläggsstöd till dagpenningen och behovet av en snabb process.

 

Det hör till lagtingsledamöternas rätt och plikt att bilda sig en helhetsuppfattning samt höra olika infallsvinklar. Undertecknades önskemål var att höra arbetsmarknadsorganisationerna samt AMS, med bibehållen tidtabell för en brådskande behandling. Vi reserverar oss mot majoritetens odemokratiska arbetssätt och menar att det sätter lagtingets anseende och arbetssätt ur spel.

 

Med anledning av de allvarliga frågor som uppstod under behandlingen hade vi också önskat att utskottet tydligt uppmanat regeringen återkomma med följande:

 

1.      Ett juridiskt klarläggande av om förslaget kan vara diskriminerande gentemot anslutna till a-kassa och i så fall en uppmaning om att återkomma med en kompletterande lagstiftning.

2.      Ett klarläggande av hur anslutna till a-kassa kan erhålla ett stöd upp till miniminivån, för de personer vars inkomstbaserade dagpenning understiger den nya temporära miniminivån på 63 euro per dag.

 

Vi kommer inte att föreslå några ändringar av lagen under behandlingen i plenum men vi vill genom reservationen markera vår åsikt.

 

 

Mariehamn den 26 mars 2020

 

 

 

 

 

Nina Fellman

 

 

 

Katrin Sjögren