Ltl Andreas Kanborgs reservation gällande höjningen av ministrarnas arvoden

Ltl Andreas Kanborgs reservation gällande höjningen av ministrarnas arvoden

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Andreas Kanborg

2023-12-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2023-2024 gällande höjningen av ministrarnas arvoden

 

Motivering

 

Arvodeskommissionen beslutade den 29 november 2023 att kraftigt höja ministrarnas arvoden med motiveringen att de behölls oförändrade i samband med den senaste höjningen av lagtingets arvoden.

     Detta kan inte betraktas som ansvarsfullt i en för såväl landskapet som ålänningarna ekonomiskt tuff situation. Ministrarnas arbete är värdefullt, men en eventuell förhöjning bör inte ske i sådana stora steg som nu beslutats om.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att anslaget under 20010 behålls oförändrat i budgetförslaget för 2024.

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 8 december 2023

 

 

Andreas Kanborg