Ltl Andreas Kanborgs reservation gällande landskapet måste inte gå i spetsen för havsbaserad vindkraft

Ltl Andreas Kanborgs reservation gällande landskapet måste inte gå i spetsen för havsbaserad vindkraft

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Andreas Kanborg

2023-12-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2023-2024 gällande landskapet måste inte gå i spetsen för havsbaserad vindkraft

 

Motivering

 

I samband med valrörelsen aviserade att de planerade områdena skall utbjudas tidigast efter valet 2027 och enligt den information undertecknad har finns i dagsläget inget beslut att en auktionering skall ske. Med anledning av detta är det direkt resursslösande att redan nu förbereda en process då risken är överhängande att förutsättningarna med största sannolikhet förändras under den tid som löper fram till dess. Landskapsregeringen bör därtill avvakta andra pågående projekt för att ta lärdom om process samt utfall. Den åländska naturresursen är unik, projekten de största i åländsk historia och vi måste gå varsamt fram för att förvalta de åländska naturvärdena på ett ansvarsfullt vis.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att utskottet under rubriken ”Vindkraft” fogar följande text till sitt betänkande: 

Med anledning av att inget beslut ännu fattats om att auktionering skall ske föreslår utskottet att följande budgetmål stryks: "Förbereda auktionsprocess för konkurrensutsättning av havsområden för havsbaserad vindkraft", samt att tillhörande medel ur budgetförslaget för 2024 stryks. 

                     

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 8 december 2023

 

 

Andreas Kanborg