Ltl Andreas Kanborgs reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 7/2023-2024 gällande första ändring av budget för år 2024

Ltl Andreas Kanborgs reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 7/2023-2024 gällande första ändring av budget för år 2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Andreas Kanborg

2024-04-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 7/2023-2024 gällande första ändring av budget för år 2024

 

Motivering

 

Med anledning av att den konkurrenspräglade dialog som skett i samband med upphandlingen från början enbart innefattat endast en motpart – och nödvändig konkurrens därmed inte har kunnat säkerställas – anser undertecknad att ändringsbudgeten inte kan godkännas. 

Behovet av ett vårdinformationssystem är däremot otvivelaktigt och en ny upphandling bör i rask ordning genomföras på ett affärsmässigt sätt för att få ett nytt system, som uppfyller de åländska kraven och behoven, på plats så snart som möjligt.

 

Utskottets klämmar bör således inte godkännas utan ersättas av en kläm enligt nedan.


Med anledning av det ovanstående föreslår jag att klämmarna ersätts av en kläm med följande lydelse:

- att lagtinget avslår landskapsregeringens förslag till första ändring av budgeten för 2024.

 


Mariehamn den 10 april 2024

 

 

 

Andreas Kanborg