Ltl Camilla Gunells klämförslag dricksvattendirektivet LF 19/2022-2023

Ltl Camilla Gunells klämförslag dricksvattendirektivet LF 19/2022-2023

Tillhör ärendet: Dricksvattenkvalitet
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Bilaga

Ladda ner Word-dokument

Camilla Gunells klämförslag till social- och miljöutskottets betänkande om Dricksvattendirektivet LF 19/2022-2023

 

Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att inrätta en samordningsgrupp för koordinering av dricksvattenfrågor med kommuner, vattenbolag, ÅMHM och landskapsregeringens byråer. Gruppen ges i uppdrag att ta fram en dricksvattenstrategi som klarlägger förnyelse- och investeringsbehov för att säkra en trygg försörjning av dricksvatten på hela Åland.

                                                                                                                

 

Mariehamn den 26 april 2023

 

 

Camilla Gunell