Ltl Christian Wikströms ändringsförslag FNU 1/2023-2024 Ålands budget för år 2024

Ltl Christian Wikströms ändringsförslag FNU 1/2023-2024 Ålands budget för år 2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Bilaga