Ltl Jessy Eckermans förslag till kläm

Tillhör ärendet: Servering av alkoholdrycker
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Bilaga

Ladda ner Word-dokument

Servering av alkoholdrycker 

Landskapsregeringens lagförslag 14/2020-2021 

 

Förslag till kläm 

 

att lagtinget uppmanar landskapsregeringen 

-att återkomma till lagtinget med en komplettering av lagen som tydliggör att servering av starka alkoholdrycker på avgränsade läktarutrymmen inte är tillåten 

-att utan dröjsmål genomföra en barnkonsekvensanalys av föreliggande lagändring och återkomma till lagtinget med eventuella ändringar som bör göras till följd av den. 

 

 

Mariehamn den 20 april 2021 

 

 

 

 

Eckerman Jessy

lagtingsledamot