Ltl Jessy Eckermans reservation

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Jessy Eckerman

2021-12-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Lag- och kulturutskottet betänkande nr 3/2020-2021gällande Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion LF 29/2020-2021

 

Motivering

En motivering för att ändra på lagstiftningen är att ändringen skulle öka landskapets finanser. Någon sådan kalkyl har inte presenterats för utskottet och i lagförslaget förs inte heller ett trovärdigt resonemang angående hur landskapets finanser ökar. Lagförslaget saknar en samhällsekonomisk och social konsekvensanalys.

 

Syftet med bostadslånen har från början varit att finansiera bostäder som uttryckligen ska hyras ut på den öppna marknaden till personer som är fast bosatta i lägenheten de hyr med rimliga hyror. I och med att lagförslaget frisläpper hyreslägenheter på sikt kommer antalet bostäder med rimliga hyror att minska och det kommer att innebära förändringar på hyresmarknaden bland annat höjda hyror och att trenden med lägenheter utan fast bosatta kommer att fortsätta öka då inga sådana krav längre finns.

 

En möjlig samhällsekonomiska konsekvens av stigande hyror är en ökning av kostnaderna för bostadsbidrag och i viss mån även för utkomststöden. Bostadsbidragen betalas från landskapsbudgeten medan utkomststöden betalas av kommunerna (KST).

 

Landskapsregeringen kommer fortsättningsvis ha kvar kostnaderna för räntestöden för produktion av hyresbostäder. 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

                      att lagförslaget förkastas.

 

 

Mariehamn den 7 december 2021

 

 

 

 

 

Jessy Eckerman