Ltl John Holmbergs m.fl. gällande ändringar i 944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande

944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

 

 

Motivering

Anslaget föreslås minskat med 100 000 euro.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål minskas med 100 000 euro

 

att momentmotiveringen ändras enligt följande:

Texten ”Föreslås inkomster om 50 000 euro och ett anslag om 350 000 euro.” ersätts med ” Föreslås inkomster om 50 000 euro och ett anslag om 250 000 euro.”

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren