Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande

21200  Utgifter för digitalisering och informationsteknologi

 

Motivering

Ändring av anslag - 800 000 euro.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att moment 21200 minskas med 800 000 euro

 

att momentmotiveringen ändras enligt följande:

Meningen ”Föreslås inkomster om 109 000 euro och ett anslag om 3 760 000 euro” ändras till

”Föreslås inkomster om 109 000 euro och ett anslag om 2 960 000 euro.”

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren