Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 24000 Brand- och räddningsväsendet

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 24000 Brand- och räddningsväsendet

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande

24000 Brand- och räddningsväsendet

 

Motivering

Ändring av anslag - 30 000 euro.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att moment 24000 minskas med 30 000 euro

 

att motiveringen under momentet får följande ändring:

Meningen ”Anslaget om 40 000 euro föreslås för utredningar, utbildningskostnader, anskaffning av utrustning samt utförande av uppgifter för räddningsverksamhet, befolkningsskydd och säkerhet där särskilda motiv finns.” ändras till:

”Anslaget om 10 000 euro föreslås för utbildningskostnader, anskaffning av utrustning samt utförande av uppgifter för räddningsverksamhet, befolkningsskydd och säkerhet där särskilda motiv finns.”

 

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren