Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 300 Allmän förvaltning

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 300 Allmän förvaltning

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande

300 Allmän förvaltning

 

Motivering

 

Utmanarrätter ett bra sätt att stimulera företagande och förbättra kostnadseffektivitet.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att följande text läggs till efter det nya sjunde stycket (nytt stycke):

”Landskapsregeringen kommer genom lagstiftningsarbete under 2022 möjliggöra användandet av utmanarrätter i syfte kostnadseffektivera lämpliga verksamheter och samtidigt stimulera företagandet.”

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren