Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 300 Allmän förvaltning

300 Allmän förvaltning

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande

300 Allmän förvaltning

 

Motivering

 

Viktigt att analysera den åländska skattebehörighetens möjligheter som verktyg i en aktiv närings- och inflyttningspolitik.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att följande text läggs till efter det nya åttonde stycket (nytt stycke): ”Landskapsregeringen under 2022 genomför en analys av den åländska skattebehörighetens möjligheter som verktyg i en aktiv närings- och inflyttningspolitik. Arbetet presenteras som en del av ett ekonomiskt meddelande som tillsänds lagtinget i juni 2022.”

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren