Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 300 Allmän förvaltning

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 300 Allmän förvaltning

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande

300 Allmän förvaltning

 

Motivering

 

Tillväxtfrämjande åtgärder

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att följande text läggs till efter det nya nionde stycket (nytt stycke):

”Finansavdelningen arbetar under året med ett samlat lagstiftningspaket för att stärka tillväxten. Tre delförslag ingår i tillväxtsatsningen:

- Avdrag för studielån i kommunalbeskattningen

I syfte att attrahera återflyttning och som ett led i arbetslinjen. Ingen kompensering av kommunerna, då inflyttningen i sig ger vinster i form av kompetensförsörjning och nya skatteintäkter.

- Jobbskatteavdrag

Införs på basen av nuvarande medel som dagens Ålandstillägg och ersätter detsamma. Avdraget får ses som ett viktigt incitament i att det ska löna sig att arbeta. En kontinuerlig stimulering av arbetslinjen är ett måste för att minska matchningsproblematik, långtidsarbetslöshet och bidragsfällor. Landskapsregeringen initierar till förhandlingar med berörda parter.

- Låt inte höjda skatter bli botemedlet för en svag offentlig struktur

Höjning av kommunalskatt bör innebära att landskapsandelen minskar med 50 % av summan för den tänkta skattehöjningen. Syftet är dels att motverka en överbeskattning av ålänningarna med alla de negativa konsekvenser som medföljer. Dels undvika att en svag kommunstruktur styr samhällsutvecklingen i fel riktning.”

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren