Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande

33000 Landskapsandelar och stöd till kommunerna

 

Motivering

 

Ändring av anslag - 300 000 euro.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget stryks i sin helhet.

 

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren