Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet.

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022gällande 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet.

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022gällande

51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet. 

 

Motivering

Det är en tydlig trend att speciellt pojkar läser i allt mindre utsträckning. Detta är en illavarslande trend som redan nu sätter spår i studieresultat som i sin tur avgör framtida yrkes- och karriärvägar. Att barn och ungdomar läser böcker är givetvis i grunden ett föräldraansvar. Grundskola och andra stadiets utbildningar tillsammans med våra bibliotek gör stora insatser för att främja läsandet. Riskerna i att läsandet kontinuerligt minskar måste lyftas i ännu högre grad. Därför bör landskapsregeringen i penningautomatmedel för kulturell verksamhet omprioritera så att läsfrämjandet ges större utrymme och möjligheter.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att följande text läggs till i motiveringen:

Landskapsregeringen säkerställer att läsfrämjandet resurseras med 100 000 euro under 2022 genom omprioritering inom momentets utgifter.

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren