Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 61000 Näringslivets främjande, överföringar

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 61000 Näringslivets främjande, överföringar

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande

61000 Näringslivets främjande, överföringar

 

 

Motivering: Ökad export och osynligare skattegräns.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att underrubriken ”Exportföretagande inom digitala tjänster”

ändras till följande:

”Exportföretagande inom digitala tjänster och skattegränsen” samt

 

att första stycket under rubriken ändras och ersätts med följande text:

”Föreslås ett anslag om 300 000 euro för finansiering av tjänsteproducerande företags utvecklingsprojekt som bidrar till ökad export och höjer företagens konkurrenskraft. Anslaget nyttjas även till att minska de negativa effekterna av skattegränsen.”

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren