Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande

61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar 

 

Motivering

 

Ändring av anslag - 600 000 euro.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att moment 61500 minskas med 600 000 euro

 

att stycket ”Föreslås även att ett anslag om 100 000 euro kan användas till att utanför det fleråriga avtalet med Ålands hushållningssällskap r.f. finansiera allmänna projekt för utvecklingen av näringen samt för att stärka den lokala produktionen och bidra till genomförandet av den hållbara livsmedelsstrategin.” under rubriken ”Rådgivning”i momentmotiveringen stryks samt

 

att stycket ”Kostnadsersättningsstöd till exporterande livsmedelsföretag” stryks i sin helhet.

 

 

Mariehamn den 9 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg

Katrin Sjögren