Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 934000 Övriga finansinvesteringar (R)

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 934000 Övriga finansinvesteringar (R)

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande

934000 Övriga finansinvesteringar (R)

 

Motivering

 

Anslaget föreslås höjt med 200 000 euro.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att moment 934000 höjs med 200 000 euro                               

 

att momentmotivering ändras enligt följande: Meningen ”Därtill ingår ett anslag om 600 000 euro för att förstärka det egna kapitalet i Kraftnät Åland Ab i enlighet med den nedtrappningsmodell som beskrevs i budgeten för år 2021. Avsikten är att uppta ytterligare 400 000 euro i budgetförslaget för år 2023.” ändras till ”Därtill ingår ett anslag om 800 000 euro för att förstärka det egna kapitalet i Kraftnät Åland Ab. Avsikten är att uppta ytterligare 800 000 euro i budgetförslaget för år 2023.”

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren