Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ändringar i 976000 Infrastrukturinvesteringar

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 976000 Infrastrukturinvesteringar

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande

976000  Infrastrukturinvesteringar

 

Motivering

Ändring av anslag - 1 000 000 euro.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att moment 976000 minskas med 1 000 000 euro

 

följande budgetmotiveringen får följande inledande lydelse:

”Föreslås ett anslag om 17 950 000 euro.”

 

Att motiveringens text ”Föreslås ett anslag om 18 950 000 euro […]. Vid tidpunkten för beredningen av föreliggande budgetförslag bedöms de planerade totala utgifterna under år 2022 uppgå till ca 19 miljoner euro exklusive en buffert om 1 miljon euro.” ändras till:

”Föreslås ett anslag om 17 950 000 euro. […]. Vid tidpunkten för beredningen av föreliggande budgetförslag bedöms de planerade totala utgifterna under år 2022 uppgå till ca 19 miljoner.”

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren