Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande Brand- och räddningsväsendet

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande Brand- och räddningsväsendet

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande

Brand- och räddningsväsendet

 

Motivering

De frivilliga insatserna gällande brand- och räddningsväsendet är stora och betydande. Det finns givetvis goda möjligheter till samarbeten för att uppnå ett gemensamt mål utan att för den skull riskera dagens frivilliga insatser.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att följande stycke ersätter texten under rubriken Brand- och räddningsväsendet:

”Utskottet ser stora möjligheter till en gemensam brand- och räddningsmyndighet på kommunal nivå. Utskottet ser därför inget behov av att landskapsregeringen utreder en centraliserad myndighet som riskerar bli såväl kostnadsdrivande som onödigt byråkratisk. Utskottet välkomnar istället nya kommunala initiativ till samordning och effektiva helhetslösningar som främjar det viktiga frivilliga arbete som idag skapar trygghet över Åland.”

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren