Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande ”Lånefullmakten”

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Lånefullmakten”

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Lånefullmakten”

 

Motivering

 

Att uppta lån för att hantera driften av det offentliga Åland kan och får inte ses som något odramatiskt. Underskottet i Ålands offentliga ekonomi är inte ett resultat av tillfälliga svackor. Det finns ett stort ogjort arbete innan den offentliga ekonomin kan uppnå balans och dessa insatser borde ha inletts i går. Att skuldsätta ålänningarna får inte ses som ett självklart alternativ framom ett kontrollerat ekonomiskt omställningsarbete.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att följande text ersätter stycket under rubriken lånefullmakten:

”Utskottet avser inte godkänna den av landskapsregeringen föreslagna lånefullmakten.

Utskottet uppmanar landskapsregeringen att återkomma i en senare tilläggsbudget med önskemål om lånefullmakt såvida den likvida situationen så kräver. Utskottet ser bekymmersamt på det faktum att landskapsregeringen ännu inte tagit tillräckligt många och stora steg i det ekonomiska omställningsarbetet.

Utskottet uppmanar därför ånyo landskapsregeringen att vidta nödvändiga åtgärder för att förbättra den åländska offentliga ekonomin i syfte att undvika lånefinansierad drift.”

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren