Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande lånefullmakter i budgetförslaget år 2022

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande lånefullmakter i budgetförslaget år 2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande lånefullmakter i budgetförslaget år 2022 (sid 21)

 

 

Motivering

 

Ingen lånefullmakt bör beviljas.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att budgetmotion nr 32, förslag nr 12 godkänns.

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren