Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande moment 71500 stöd för byggnadsrelaterade åtgärder

Ltl John Holmbergs m.fl. reservation gällande moment 71500 stöd för byggnadsrelaterade åtgärder

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2022-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2021-2022 gällande moment 71500 stöd för byggnadsrelaterade åtgärder

·      Förslag till andra tilläggsbudget 2022 (BF 4/2021-2022)

 

 

Motivering

 

Landskapsregeringen bör upphöra med godtyckliga bidrag vars största effekt är inflationsdrivandet. Den ekonomiska samhällssubventioneringen ska istället riktas om och bygga på bredare åtgärder som på ett reellt sätt ger ålänningen en valfrihet att välja åtgärder i omställningen till en mer klimatsmart vardag. Detta kan exempelvis ske via ett jobbskatteavdrag. Genom att driva en politik som ger mer pengar kvar i plånboken ökar förmågan för ålänningen att styra och accelerera sin individuella klimatomställning.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att momentet stryks i sin helhet samt

 

att det till betänkandets allmänna motivering fogas följande text: Landskapsregeringen återkommer i budget 2023 med förslag på skatteavdrag med syfte att öka den individuella förmågan och friheten till klimatomställning.

 

 

Mariehamn den 2 juni 2022

 

 

 

 

 

John Holmberg                                                                Jörgen Strand

 

 

 

Stephan Toivonen