Ltl John Holmbergs och Henrik Löthmans reservation gällande kommunutredarresurser

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2019-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 2/2019-2020 gällande Ålands budget för år 2020

 

 

Kommunutredarresurser

 

För att bistå kommunerna i arbetet med kommunreformen är 100 000,00 € upptaget i budgeten för 2020. För att inte förlänga och försvåra dessa för ålänningarna så viktiga processer är det av stor vikt att berörda kommuner, politiker och tjänstemän ska ha möjlighet att erhålla extern spetskompetens inom området.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag/vi

 

att anslaget under moment 21010 Regeringskansliet, verksamhet inte ändras med avseende på kommunutredarresurserna, utan förblir 3.687.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 5 december 2019

 

 

 

John Holmberg

 

 

Henrik Löthman