Ltl John Holmbergs reservation gällande 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi

Ltl John Holmbergs reservation gällande 21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2021-2022 gällande moment:

21200 Utgifter för digitalisering och informationsteknologi 

·      Förslag till andra tilläggsbudget 2022 (BF 4/2021-2022)

 

Motivering

 

Det offentliga Åland ska inte anställa mjukvaruutvecklare, den typen av tjänster bör istället upphandlas från den privata marknaden. Ska vi lyckas med en digital transformering så måste vi upprätthålla flexibilitet och bred kompetens, en sådan strategi kan inte bygga på egna anställningar.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att följande mening stryks:

”Därtill föreslås digitaliseringsenheten förstärkas med två mjukvaruutvecklare som projektanställning för att öka takten av digitaliseringen samt lägga grunden för den framtida infrastrukturen i enlighet med det digitaliseringsmeddelande som behandlas av lagtinget (Meddelande nr 3/2021-2022).”

 

 

Mariehamn den 2 juni 2022

 

 

 

 

 

John Holmberg