Ltl John Holmbergs reservation gällande 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande

70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning

 

 

 

Motivering

Ändring av anslag - 1 000 000 euro.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att moment 70010 minskas med 1 000 000 euro                        

 

att meningen ” Föreslås, med hänvisning till 6 § LL (2012:69) om landskapets finansförvaltning, ett nettoanslag om 2 453 000 euro, bestående av inkomster om 33 000 euro och utgifter om 2 486 000 euro.” ändras till:

”Föreslås, med hänvisning till 6 § LL (2012:69) om landskapets finansförvaltning, ett nettoanslag om 1 453 000 euro, bestående av inkomster om 33 000 euro och utgifter om 1 486 000 euro.

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg                                           Katrin Sjögren