Ltl John Holmbergs reservation gällande ändringar i 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar

Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande 51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande

51600 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar

 

Motivering

Det är av flera orsaker förkastligt att ett politiskt bildningsförbund ännu år 2021 kan vara mottagare av penningautomatmedel. Denna möjlighet bör i skyndsam ordning strängeras av landskapsregeringen via fördelningsprinciper och lagstiftning. Ålands unika tredje sektor ska inte behöva konkurrera med politiska förbund, om de penningautomatmedel som årligen är fördelningsbara. Denna grundlinje är givetvis oberoende konjunktur och volymen av fördelningsbara medel.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag:

 

att följande text läggs till motiveringen:

”Landskapsregeringen kommer i skyndsam ordning under 2022 strängera fördelningsprinciper och eventuell nödvändig lagstiftning för att säkerställa att politiska bildningsförbund inte är mottagbara av penningsautomatmedel.”

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg