Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Utbildning på gymnasienivå”

Ltl John Holmbergs reservation gällande Avsnittet ”Utbildning på gymnasienivå”

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-05-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2020-2021 gällande budgetförslag nr 4/2020-2021

 

Avsnittet ”Utbildning på gymnasienivå”

 

Motivering

Avsnittet behöver ersättas i sin helhet.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag avsnittet får följande lydelse:

 

I samband med att Finland från och med detta år har förlängt läroplikten till 18 års ålder för alla som går ut grundskolan har man också gjort utbildningen avgiftsfri, vilket innebär att skolorna står för undervisningsmaterial, datorer m.m. I landskapet genomförs inte motsvarande förändring, något som lett till en diskussion om elevernas likabehandling och även hur det kan tänkas påverka attraktionskraften för de åländska skolorna hos potentiella studerande från fastlandet. Ytterligare en kostnadshöjande faktor är att de nya läromedlen säljs i digital form, som licenser, vilket gör att det inte längre går att komma över läromedel på andrahandsmarknaden. Utskottet erfar att landskapsregeringen inte avser föreslå någon motsvarande förändring på Åland. Utskottet ser de omedelbara problem detta medför Ålands Gymnasium när det gäller god framförhållning gentemot studerande, vårdnadshavare och personal. Utskottet konstaterar att de medel som finns upptagna i förslaget till andra tilläggsbudget ej är tillräckliga gällande Ålands gymnasium. Utskottet föreslår därför att en omdisponering av medel sker via momentet landskapsandelar och stöd till kommunerna moment 33000 där 86 000 euro flyttas till moment 85500 så att Ålands gymnasiums anslag blir totalt 200 000 euro.

        Utskottet uppmanar även landskapsregeringen att prioritera en utredning i samarbete med Ålands gymnasium, vad införandet av förlängd läroplikt i Finland betyder både direkt och indirekt för utbildningen på Åland och åländska ungdomar. Vidare analyseras vilken samordning och reviderad lagstiftning som krävs för att ge de åländska ungdomarna minst lika goda förutsättningar till andra gradens studier vid såväl Ålands Lyceum som Ålands yrkesgymnasium. Parallellt bör en analys av den åländska studiepenningen göras i syfte att se på vilket sätt den kunde fungera som en delfinansiering av ett åländskt avgiftsfritt andra stadie.

 

 

Mariehamn den 28 maj 2021

 

John Holmberg