Ltl John Holmbergs reservation gällande naturvård

Ltl John Holmbergs reservation gällande naturvård

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2023-05-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 21/2022-2023 gällande naturvård

 

Motivering

 

EU:s direktiv gällande biologisk mångfald bör på ett mer strukturerat och systematiskt sätt involvera de åländska mark- och vattenägarna.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att följande text ersätter stycket under rubriken 440 Naturvård i detaljmotiveringen:

 

Utskottet uppmanar landskapsregeringen att under 2023 erbjuda åländska mark- och vattenägare att frivilligt upplåta områden som naturskydd i ett led att uppnå EU:s direktiv om biologisk mångfald som stipulerar att 30 % av Ålands land- och vattenområden ska vara skyddade, varav 10 % strikt skyddade senast 2030. Landskapsregeringen bör även säkerställa att områden klassade som naturskyddade inte berörs av fastighetsskatt. Utskottet vill betona vikten av den privata äganderätten och det finns inget självändamål i att det offentliga Åland ska köpa och äga land- och vattenområden som dessutom skulle kräva omfattande budgetresurser för att inköpa.

 

 

 

 

Mariehamn den 22 maj 2023

 

 

 

 

 

 

 

John Holmberg