Ltl John Holmbergs reservation gällande skattegränsen

Ltl John Holmbergs reservation gällande skattegränsen

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2021-09-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 17/2020-2021 gällande skattegränsen

Budgetförslag LF 5/2020-21

 

 

 

Motivering

 

Att osynliggöra skattegränsen är idag den viktigaste frågan när det gäller våra företags export- och importmöjligheter.

 

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att under rubriken ”Skattegränsen” fogas följande text:

”Att optimera möjligheterna med att minimera skattegränsens negativa påverkan är något som skulle gynna hela det åländska samhället. Det vore djupt olyckligt om det för Åland så viktiga skatteundantaget ifrågasätts p.g.a. en olöst politisk fråga och oprövade tekniska lösningar som kunde bidra till en mer förenklad hantering av skattegränsens administration. Landskapsregeringen ämnar nyttja delar av anslaget gällande näringslivets främjande för att uppnå gränsöverskridande överenskommelser och tekniska lösningar som bidrar till förenklad gränshandel”.

 

 

 

                     

 

 

Mariehamn den 24 september 2021

 

 

 

 

 

John Holmberg