Ltl Jörgen Petterssons m.fl. reservation gällande moment 976000 Infrastrukturinvesteringar

Ltl Jörgen Petterssons m.fl. reservation gällande moment 976000 Infrastrukturinvesteringar

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Jörgen Pettersson m.fl.

2022-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande 2/2022-2023 gällande moment 976000 Infrastrukturinvesteringar

 

 

Motivering

 

Finans- och näringsutskottets majoritet föreslår att motion nr 18/2022-2023 godkänns och att meningen ”Under året återaktiveras arbetet med Prästösundsbron” stryks ur budgetförslaget.

     I regeringsprogrammet står skrivet att ”Landskapsregeringen avser att bygga en fast förbindelse över Prästösund. Planeringen inleds under mandatperioden.” Detta skrevs med stöd av fem partier och var ett tydligt resultat av lagtingsvalet 2019. Den allmänna opinionen och ansvaret för hela Åland kräver nytänkande när det handlar om infrastruktur och kommunikationer.

     Hela Åland ska leva och kommunikation går hand i hand med ekonomi och tillväxt. Fasta förbindelser gör Åland större och därmed mer attraktivt för såväl fast boende som gästande besökare. Vi föreslår att arbetet med att utreda kostnaderna för Prästösundsbron, i likhet med undersökningar av investeringen för fast rutt mellan Svinö och Degerby, fortsätter.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

Att texten i det ursprungliga budgetförslaget under rubriken Bro-, hamn- och tunnelinvesteringar kvarstår enligt följande:

”Under året återaktiveras arbetet med Prästösundsbron.”

 

 

 

 

Mariehamn den 13 december 2022

 

 

 

Jörgen Pettersson                                     Lars Häggblom

 

 

 

Robert Mansén