Ltl Katrin Sjögrens Kläm till spörsmålet

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Bilaga

Ladda ner Word-dokument

Förtroendet för självstyrelsens grunder S 2/2019-2020

 

Kläm till spörsmålet

 

"Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att garantera alla sökande likvärdig hantering av jordförvärvsärenden i enlighet med grundlagen samt att

snarast tillsätta en politisk referensgrupp som tillsammans och parallellt arbetar med den arbetsgrupp som juridiskt analyserar behov och möjligheter att revidera och modernisera näringsrätts- och jordförvärvslagstiftning."  

 

 

Mariehamn 11 maj 2020

 

 

Katrin Sjögren, lagtingsledamot