Ltl Lars Häggbloms och ltl Jörgen Strands reservation över finans- och näringsutskottets betänkande

Ltl Lars Häggbloms och ltl Jörgen Strands reservation över finans- och näringsutskottets betänkande

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Lars Häggblom m.fl.

2021-03-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 10/2020-2021 gällande landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för 2021

 

 

Moment: 89230 Landskapets fastighetsverk

 

 

Motivering

 

Undertecknade omfattar inte utskottsmajoritetens förslag om att lagtinget utvidgar fullmakten för Bomarsunds besökscenter med 575 000 euro. Ett enigt finans- och näringsutskott och lagting fastslog så sent som i budgeten för 2021 att ramen för projektet är 2 800 000 euro.

Utgående från nuvarande ekonomiska situation där landskapsregeringen redan måste låna för att hålla igång driften så måste en bättre budgetdisciplin vara rådande i all hantering av landskapets medel.

Landskapsregeringen har inte heller visat på vilka prioriteringar man tänker göra för att de nya årliga driftsutgifterna om flera hundra tusen för besökscentret skall rymmas innanför givna ramar och en långsiktigt hållbar ekonomi.

 

Med anledning av ovanstående så föreslår vi:

att lagtinget vidblir den av lagtinget i budget för 2021 antagna fullmakten om 2 800 000 euro för besökscentret i Bomarsund, samt återkommer till lagtinget och presenterar hur de nya årliga driftkostnaderna skall finansieras.

 

 

Mariehamn den 23 mars 2021

 

 

 

Lars Häggblom                                         Jörgen Strand