Ltl Mogens Lindens förslag till ändring av betänkandets allmänna motivering

Ltl Mogens Lindens förslag till ändring av betänkandets allmänna motivering

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Bilaga