Ltl Mogens Lindens reservation gällande Oklarhet föreligger kring berörd målgrupp och en bristande kongruens mellan riket och Åland i kraven för yrkesutövning av personer legitimerade av Valvira.

Ltl Mogens Lindens reservation gällande Oklarhet föreligger kring berörd målgrupp och en bristande kongruens mellan riket och Åland i kraven för yrkesutövning av personer legitimerade av Valvira.

Tillhör ärendet: Privat hälso- och sjukvård
Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Mogens Lindén

2023-12-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Social- och miljöutskottets

betänkande nr 01/2023-2024 gällande privat hälso- och sjukvård i LF nr 1/2023-2024. Oklarhet föreligger kring berörd målgrupp och en bristande kongruens mellan riket och Åland i kraven för yrkesutövning av personer legitimerade av Valvira.

 

 

Motivering:

 

Det framstår i lagförslaget som om enbart privata serviceproducenter i form av bolag och självständiga yrkesutövare omfattas av lagförslaget. Oklarhet föreligger om legitimerad personal anställda av privata bolag, konsulter som verkar i eget företag och som säljer sina tjänster till privat eller offentlig sjukvård innefattas i lagförslaget.  

 

Kontroll av legitimerad personal inom privat och offentlig sjukvård bör utövas av samma myndighet. En kontrollmyndighet måste ha en kompetent expertis och kontrollen bör inte delas upp mellan olika myndigheter. Att bryta journalsekretess och att upprätta ett register över olika sjukvårdsproducenter erfordrar också en noggrann tillsyn gällande datasekretess. En tillämpning av det aktuella lagförslaget erfordrar ytterligare tjänster inom berörda myndigheter såsom ÅMHM och Datainspektionen.

 

Det viktiga är samverkan med berörda myndigheter i Finland. Vi bör inte ha separerade register och olika förutsättningar för tjänstgöring på Åland och i riket. Risken för rättsojämlikhet är stor och det viktiga är gemensamma riktlinjer, ett gemensamt register och samverkande kontrollfunktioner. För att tillgodose patientsäkerheten kan åländska myndigheter och riksmyndigheter inte ha olika regelverk.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag att lagförslaget förkastas i sin nuvarande form. LR bör klarlägga om kontrollsystemen kan skötas gemensamt mellan riket och Åland för att uppnå kongruens gällande kraven på tjänsteutövare och för att skapa största möjliga patientsäkerhet.

 

 

Mariehamn den 5 december 2023

 

 

 

 

 

Mogens Lindén