Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande 4 miljoner för Fedjefjord

Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande 4 miljoner för Fedjefjord

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman m.fl.

2022-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2021-2022 gällande 4 miljoner för Fedjefjord 

·       Förslag till andra tilläggsbudget 2022 (BF 4/2021-2022)

 

Motivering

 

Lagtinget har tidigare beviljar 4 miljoner euro för inköp och nödvändiga anpassningar av den dieselelektriska färjan Fedjefjord. Både i debatten och i utskottets höranden försäkrade regeringen att 4 miljoner ska täcka alla kostnader för att få fartyget i trafik.

     Nu framgår dock i förslaget till tilläggsbudget att det kan behövas ytterligare 360 000 euro för driftsättningen. Vi menar att sådana behov borde kunnat förutses, och att medlen om de behövs ska hittas inom infrastrukturavdelningens befintliga ram.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att till stycket Trafikfrågorna fogas följande:

Anslaget på 4 miljoner euro för att få Fedjefjord i trafik bör enligt tidigare utfästelser vara nog. Om ytterligare medel behövs bör de återfinnas inom befintlig ram.

 

 

Mariehamn den 2 juni 2022

 

 

 

 

 

Nina Fellman                                                                   John Holmberg

 

 

 

Jörgen Strand