Ltl Nina Fellmans m.fl. reservation gällande avsnittet ”Jämställdhet”

Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Jämställdhet”

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

 Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Finans- och näringsutskottet betänkande nr 1/2021-2022 gällande avsnittet ”Jämställdhet” 

 

 

Motivering

 

I regeringsprogram, i styrdokument och i åländsk lagstiftning finns arbetet för jämställdhet med som en viktig del av vårt samhälles utveckling och som en riktning dit vi vill gå. Samtidigt finns både globalt och lokalt motkrafter som utgående från en radikalt konservativ agenda ifrågasätter om detta arbete alls behövs, om inte de roller och normer som traditionellt getts män och kvinnor på något sätt är av naturen givna.

En utökad jämställdhet, inte bara för kvinnor och män utan också för dem som inte inordnar sig i den traditionella dikotomin, är ett steg framåt för frihet, för mångfald och ett samhälle som är öppet för alla människors fulla potential. Ett mer jämställt Åland är starkare.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

Att till stycket Jämställdhet fogas följande inledning:

Ett demokratiskt samhälle bör alltid sträva mot större jämställdhet och en bredare representation av alla grupper i samhället, såväl inom den politiska sfären som i samhället i stort. Allas lika rätt och möjligheter ska vara en självklarhet.

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

 

Nina Fellman                                             Katrin Sjögren

 

 

 

John Holmberg