Ltl Nina Fellmans reservation gällande allmän tandvård

Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande allmän tandvård

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande allmän tandvård

 

Motivering

 

I det tandvårdsprogram som antogs 2018 finns en rad åtgärder som nu förverkligats och några som ännu kvarstår. Det är hög tid för en utvärdering av effekterna och genomförandet och en politisk beställning på ett nytt eller reviderat tandvårdsprogram som kan staka ut riktning för hur den offentliga tandvården ytterligare kan utvecklas så att samhället resurser används på bästa och mest effektiva sätt för de grupper som har det största behovet.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att stycket ”Allmän tandvård i skärgården” får en ny rubrik - Allmän tandvård, och att ett nytt stycke fogas till texten:

Utskottet föreslår att gällande tandvårdsprogram utvärderas för att följa upp hur det föreslagna åtgärderna förverkligats. Ett nytt tandvårdsprogram utarbetas för att stegvis förverkliga allmän tandvård i landskapet.

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

Nina Fellman