Ltl Nina Fellmans reservation gällande extra barnbidrag till åländska familjer

Ltl Nina Fellmans reservation gällande extra barnbidrag till åländska familjer

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2022-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottetsbetänkande nr 2/2022-2023 gällande Extra barnbidrag till åländska familjer

 

Motivering

 

År 2022 kommer att bli ett tufft år för nästan alla åländska familjer. Levnadskostnader, räntor, hyror, avgifter, resor och allt annat stiger. I ett sådant läge bör samhället hjälpa till, särskilt när det gäller det som är framtiden, så att barnfamiljerna klarar puckeln.

I riket har man gått in för ett extra barnbidrag. Åland är en av världens rikaste regioner. Vi har råd att hjälpa även barnen och barnfamiljerna.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att moment 41010 Barnbidrag ökas med 770.000, med momentmotiveringen:

”Under 2023 utbetalas, efter nödvändig temporär lagändring, ett extra barnbidrag till åländska barnfamiljer.”

 

 

 

Mariehamn den 13 december 2022

 

 

 

 

 

Nina Fellman