Ltl Nina Fellmans reservation gällande fossilfri skärgårdstrafik

Reservation mot finans- och näringsutskottet betänkande nr 1/2021-2022 gällande fossilfri skärgårdstrafik

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottet betänkande nr 1/2021-2022 gällande fossilfri skärgårdstrafik 

 

Motivering

 

Landskapsregeringen har under de två första åren av mandatperioden sagt upp avtalet om en ny elhybridfärja, avslutat projektet med en bro och en väg över Gripö och ägnat tid, resurser och budgetmedel åt att utreda en tunnel till Föglö. Även i budgeten för 2022 finns skattemedel för ett fortsatt arbete med en tunnelutredning.

I dagsläget finns inte ett politiskt stöd för att gå vidare med projektet. I budgeten finns skrivningar om en bro över Prästösund, något som går stick i stäv med den helhetsplan för skärgården som borde finnas om man menar allvar med en tunnel till Föglö.

Samtidigt har landskapsregeringen köpt in en begagnad dieselfärja som ersättande tonnage. Det är sedan länge känt att landskapets föråldrade tonnage måste bytas ut, och att den bästa vägen att få ner utsläpp vore att möjliggöra kortare färjpass och nya drivmedel. En övergång till en fossilfri skärgårdstrafik brådskar. Än mer behövs en helhetssyn på framtidens skärgårdstrafik, vilket helt och hållet saknas i liggande budgetförslag.

 

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att att det inledande stycket under rubriken Infrastruktur och transportpolitik byts ut till följande:

Utskottet uppmanar landskapsregeringen att avsluta utredningarna angående en tunnel till Föglö och använda de medel som finns för att ta fram en konkret investeringsplan för sjötrafikens omställning till fossilfri framdrift med sikte på 2030.

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

Nina Fellman