Ltl Nina Fellmans reservation gällande helhetsplan före fullmakt på 60 miljoner

Ltl Nina Fellmans reservation gällande helhetsplan före fullmakt på 60 miljoner

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2022-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 13/2021-2022 gällande helhetsplan före fullmakt på 60 miljoner

·      Förslag till andra tilläggsbudget 2022 (BF 4/2021-2022)

 

 

Motivering

I utskottets betänkande konstateras, i motsats till skrivningarna i tilläggsbudgeten, att både ett beslut om tunnel till Föglö och en helhetsplan för skärgårdstrafiken måste komma före man gör några stora investeringare vare sig i tonnage eller elektrifiering av hamnar.

Ändå menar majoriteten att man innan någondera kommit lagtinget till kännedom ska bevilja en fullmakt på 60 miljoner euro för att upphandla skärgårdstrafik för 4 + 1 + 1 år. Det har konstaterats att den faktiska kostnaden för trafiken uppskattas till 73 miljoner, 13 miljoner mer än fullmakten begär. En av orsakerna sägs vara att det brådskar om man ska kunna garantera trygghet för skärgårdsborna att trafiken ska fungera. Det har varit känt ända sedan de förra avtalen skrev när de går ut, och det hade varit fullt möjligt att komma till lagtinget tidigare eller, ännu bättre, leverera den helhetsplan som efterfrågats sedan mandatperiodens början

Ska vi någonsin kunna inleda en förändring av trafiksystemet måste planen komma före pengarna.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att att till stycket Trafikfrågorna fogas:

En fullmakt om 60 miljoner för upphandling av skärgårdstrafik samt bunkerkostnad beviljas efter att landskapsregeringen i ett meddelande presenterat en helhetsplan för skärgårdstrafiken samt för dess omställning till en koldioxidneutral trafik i enlighet med hållbarhetsagendan.

 

 

Mariehamn den 2 juni 2022

 

 

 

 

 

Nina Fellman