Ltl Nina Fellmans reservation gällande Högskolan på Åland

Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande Högskolan på Åland

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2021-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot Finans- och näringsutskottets betänkande nr 1/2021-2022 gällande Högskolan på Åland

 

Motivering

 

Högskolan på Åland är både för kompetensförsörjningen för näringslivet och för offentlig sektor, för inflyttning och attraktionkraft och för utveckling en viktig aktör.

Den planerade bolagiseringen av högskolan, som skulle ge nya utvecklings- och finansieringsmöjligheter, har gått i stå. Nya kollektivavtal är en grundförutsättning, men budskapet från landskapsregeringen har varit att det inte ges tilläggsmedel för detta. Finansieringen för högskolan minskar, samtidigt som man ännu saknar möjligheter att få in extern finansiering, och på detta läggs landskapsregeringens sparmål. Då räcker inte de projekt som möjliggörs av EUs resilienspengar för att lyfta högskolan in i framtiden. Snarare glider utvecklingen bakåt i en finansiell uppförsbacke. Det måste också konstateras att Högskolan på Åland är en mycket liten aktör som skulle ha allt att vinna på ett fördjupat samarbete med en yrkeshögskola i riket, till exempel Novia.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att att under rubriken Högskolan på Åland fogas följande:

Utskottet uppmanar landskapsregeringen att i kommande tilläggsbudget se till att Högskolan på Åland kan införa nytt kollektivavtal, samt att en utredning av möjligheterna och alternativen för högskolan att integreras eller ingå fördjupat samarbete med en större utbildningssamordnare företas.

 

 

 

Mariehamn den 10 december 2021

 

 

 

 

 

Nina Fellman