Ltl Nina Fellmans reservation gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 elhybrid

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2020-12-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 3/2020-2021 gällande landskapsregeringens förslag till budget för år 2021

 

Motivering

I budgeten föreslås ett anslag på 50 000 euro för en parlamentarisk grupp som ska utreda förutsättningarna för en tunnel till Föglö samt 50 000 euro för en projektingenjör som ska jobba med tunnelprojektet samt en föreslagen bro över Prästösund. Ålands socialdemokrater anser frågan tillräckligt utredd, samt att den redan beställda elhybridfärjan kunde anpassas till en annan rutt och på så sätt snabbare få ner både koldioxidutsläpp och kostnader.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att anslaget under moment 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning sänks med 100 000 euro, samt

 

att ur momentmotiveringen stryks stycket som inleds:  ”Landskapsregeringen har avbrutit upphandlingen…”.

 

 

Mariehamn den 10 december 2020

 

 

 

 

 

Nina Fellman