Ltl Nina Fellmans reservation gällande Ny organisering för skärgårdstrafik och hamnar

Ltl Nina Fellmans reservation gällande Ny organisering för skärgårdstrafik och hamnar

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2022-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 2/2022-2023 gällande Ny organisering för skärgårdstrafik och hamnar

 

Motivering

 

Under den senaste mandatperioden har det blivit än mer uppenbart att den organisationsmodell för skärgårdstrafiken Åland har inte fungerar. Inget annat politikområde är så direktstyrt från den politiska nivån, och inget annat väcker så stora konflikter ner på detaljnivå. Svårigheterna att finna långsiktiga lösningar visar att en ny organisering är nödvändig för upphandling, utveckling och drift av trafiken. Landskapet bör ha en beställarroll med armlängds avstånd till verksamheten som kan drivas som ett hamn- och rederibolag..

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att till stycket Infrastruktur och transportpolitik fogas följande stycke:

”Utskottet anser att landskapsregeringen bör utreda möjligheten att bilda ett under landskapet lydande rederi i syfte att bolagisera utförandet av skärgårdstrafiken, hamnarna och den kringliggande infrastrukturen. Rederiet har som ansvar att upphandla, driva och anskaffa klimatanpassat tonnage i enlighet med landskapets omställningsplan.”

 

 

Mariehamn den 13 december 2022

 

 

 

 

 

Nina Fellman