Ltl Nina Fellmans reservation gällande Stärkt stöd i yrkesgymnasiet

Ltl Nina Fellmans reservation gällande Stärkt stöd i yrkesgymnasiet

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Reservation

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

RESERVATION

Lagtingsledamot

Datum

 

Nina Fellman

2022-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reservation mot finans- och näringsutskottets betänkande nr 2/2022-2023 gällande Stärkt stöd i yrkesgymnasiet

 

Motivering

 

Efter pandemi och distansstudier har flera ungdomar i yrkesgymnasiet fått svårigheter att komma ikapp med sina studier. Om så många studerande som möjligt ska kunna få en examen är det viktigt att stöd sätts in för dem som får kämpa. Tillräckliga insatser för studerande i behov av extra stöd hjälper också den psykiska hälsan bland unga.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår jag

 

att moment 85500, Ålands gymnasium, verksamhet, utökas med 50 000 euro och följande text läggs till motiveringen:

”Anslaget höjs för att stärka stödinsatserna i yrkesgymnasiet för studerande i behov av extra inlärningsstöd.”

 

 

Mariehamn den 13 december 2022

 

 

 

 

 

Nina Fellman